Over Kindermoment

Kindermoment is een website voor kinderen van alle leeftijden. Onze doelstelling is om een leuke en veilige omgeving te bieden voor kinderen om de mogelijkheden van het internet te ontdekken en spelenderwijs te leren. Wij proberen te voorkomen dat kinderen via deze website op voor kinderen ongewenste websites terecht komen. Mochten we daar niet goed in geslaagd zijn laat het dan alsjeblieft weten, dan zullen we maatregelen nemen.

Aan het gebruik van deze website zijn een aantal regels verbonden.

Schade
Wij aanvaarden op geen manier enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website of de inhoud van e-mail berichten. De redactie van Kindermoment is op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor het niet goed functioneren van de aangeboden diensten.

Copyright

Kindermoment is een portal voor kinderen. Dit wil zeggen dat we content (spelletjes, filmpjes en kleurplaten) die we we op internet tegen komen verzamelen en op onze website plaatsen. Zover wij weten zit op de afbeeldingen, spelletjes en filmpjes die wij gebruiken geen copyright. Is dit wel zo en wilt u dat de content verwijderd wordt. Neemt u dan contact op, dan zullen we de betreffende spelletjes, filmpjes of kleurplaten direct verwijderen.

Bezwaar
De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en goede bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. Is dat het geval neem dan alstublieft direct contact op dan zullen wij er alles aan doen om de situatie te herstellen.